Dopravní prostředky

V poválečném období, kdy v roce 1945 vznikl Sbor národní bezpečnosti, byla využívána zejména vozidla kořistní, později byla doplňována vozidly domácí produkce jako např. ŠKODA TUDOR. Právě tato posledně jmenovaná vozidla dostala v roce 1957 první barevné provedení modré karoserie a bílé pruhy s nápisem –  a to tehdy HLÍDKA VB. Nápis VEŘEJNÁ BEZPEČNOST se začal objevovat až později. Nápisy se nedávaly ani na přední, ani na zadní části vozidel. Někdy nebyly jen na předních dveřích, ale zasahovaly např. i na dveře vedlejší či na blatník, byly to však spíše „rarity“. Nejčastěji byla lemování výšky 1 cm červené barvy, výška písmen 10 cm a celková výška pruhu i s lemováním podle typu vozu. Barva písmen byla většinou barvou původní karoserie, ale u hodně světlých barev se dolakovala tmavě modrou nebo černou barvou. Samozřejmě, že přesné tvary a výšky záležely na tvaru karoserie vozidla. Nejčastěji byla karoserie vozů v odstínech barvy modré a to tovární modré vždy danou výrobcem vozidla, proto se tedy vozidla nepřelakovávala. Tento typ barevného provedení vozidel VB bylo možno spatřit až do roku 1981, kdy je doloženo vyřazení zatím posledně známého vozidla tohoto provedení.

Motocykly byly používány v civilních barvách a později společně s vozidly přecházely na modré provedení s bílými schránkami. Kapotáž, pokud byla, byla pak modrá s bílým pruhem s červeným lemováním. Na motocyklech JAWA NANUK se nápisy nepoužívaly a až později se začaly objevovat na motocyklech JAWA CALIFORNIAN písmena VB a to jen na kapotáži. Opět zpravidla v žádném případě nebyly nápisy na dalších částech motocyklů.

V roce 1973 a v roce 1974 byla na několika vozech VAZ a GAZ použita tři různá testovací barevná provedení, kdy z jednoho typu se vycházelo právě při zavedení žlutobílého zbarvení vozidel VB. Jednalo se o červenobílé zbarvení, kdy na konkrétní návrh, který vzešel z Pohotovostní Motorizované Jednotky Praha. Byla zaměněna červená barva za žlutou a nápis byl rozšířen i na druhé dveře.

Toto zbarvení bylo zaváděno postupně od roku 1975 a vozidla měla vyvedena otevíratelné části dnešní bílou barvou 9010 RAL a karoserie byla v barvě RAL 1028 žluť melounová (v ČSN 1000 a 6400). Písmena byla v barvě černé. Většinou se na kulaté karoserie používal kulatý typ písma a na hranaté karoserie hranatý typ písma. Písmo se natíralo dle daných pravidel na dveřích centrovaně a na kapotách bylo umístěno co nejblíže okraji karoserie, aby bylo vidět např. ve zpětném zrcátku. Pokud nebyl dostatek místa, použil se snížený řez. Typy písem se však vzájemně na jednom stejném voze nekombinovaly, ale totožné značky a typy vozů mohly mít jak kulaté, tak i hranaté písmo.

Motocykly byly žluté opět s bílými schránkami a pokud byla osazena kapotáž, tak na ní opět byl bílý pruh a nápis VB. Dodávky a nákladní automobily byly žluté s bílými plochami nebo svislými pruhy na všech čtyřech stranách karoserie, na bocích co nejblíže středu buď celého vozu nebo nástavby. Na některých vozidlech se použilo jen zbarvení bílých dveří se žlutým lemem, opět v barvě odpovídající dnešní RAL 1028 a s nápisem VB. Jednalo se zejména o transportéry, vodní děla, apod.

Většina vozidel měla na střeše bílý obdélník 1000 x 350mm s výškou písmen 250 mm, kdy rozpoznávací kód o čtyřech znacích, zejména pro letecké hlídky, určoval zařazení vozidla na kraj, okres a pořadí vozidla. Některá vozidla pak měla obdélník prázdný a na některá se nedával vůbec. Systém rozpoznávacích kódů je uveden v sekci NÁVODY. Tyto rozpoznávací kódy byly na rozdíl od SPZ přenositelné, tedy po vyřazení vozidla dostalo stejný kód jiné vozidlo.

Tvary písmen a číslic na SPZ byly často v počátcích malovány ručně na plechové tabulky, později se začaly objevovat sjednocené typy plechů i písma podle šablon. Systém SPZ se základním rozdělením a logikou je uveden v sekci NÁVODY.

Uvedené žlutobílé zbarvení se používalo do července roku 1991, kdy za jednu noc byla v celé ČSFR přebarvena většina nápisů VB na vozidlech na nápis POLICIE.

Vozidla
Motocykly
Vrtulníky
Lodě