O nás

Expozice Obvodního Oddělení Veřejné Bezpečnosti Strnadice je jedinečná ukázka dobové služební místnosti Sboru Národní Bezpečnosti a spolu s vedlejší výstavkou dobových přístrojů a artefaktů je největší veřejně přístupnou sbírkou, kterou nenajdete nikde jinde na území bývalé Československé republiky. Sbírka je pojata jako součást historie POLICIE, kdy jsou vystavovány zejména dobové předměty z let 1945-1991 (kdy zanikl SNB) se zaměřením převážně na 80. léta. Na výstavě jsou vystavovány radiostanice, zastavovací terče, součásti výstroje, medaile, odznaky, vyznamenání, nařízení, věstníky, publikace atd. V současné chvíli je vystaveno již 3189 dobových předmětů a z toho je 2422 předmětů souvisejících přímo s SNB.

 

Historie OO VB Strnadice

2016

Autorem původní myšlenky a nápadu je Jakub Al-Lami. Historie oddělení se začala psát již v roce 2016, kdy z původní žádosti o uskladnění jednoho většího exponátu, se vyvinula idea na vybudování funkčního, přístupného a opravdu dobového oddělení Veřejné Bezpečnosti. Bohužel obdobné snahy jiných klubů a nadšenců o otevření dobové služebny vydržely jen pár měsíců a služebny se záhy uzavřely. A tak právě Retroautomuzeum bylo příslibem dlouhodobě stabilních prostor s dobrou dostupností od Benešova a od Prahy. Majitel prostor Ing. Libor Kucharski nakonec nejen že souhlasil s původním návrhem Jakuba Al-Lami, ale došlo i k jeho rozšíření o výstavní místo vedle oddělení.

2017

V roce 2017 došlo k úpravě  prostor v Retroautomuzeu.

2018

14.4.2018 bylo OO VB Strnadice se související expozicí slavnostně otevřeno. V této související expozici jsou vystavovány veškeré další předměty související se Sborem Národní Bezpečnosti, aby nenarušovaly koncept a střídmost právě uvedeného oddělení. Počet  SNB předmětů v době otevření byl 864 kusů.

2019

Byl v říjnu na ustavující schůzi založen:

Klub historie RAM Strnadice, z.s.
IČO: 08645272
spisová značka L 72668 vedená u Městského soudu v Praze
Strnadice 27, 257 53 Maršovice
Korespondenční a doručovací adresa: Soběhrdy 9, 25601 Soběhrdy

Do Klubu toho dne vstoupilo všech 19 účastníků schůze a stalo se řádnými členy.

 

2020

Do 3. sezóny se Expozice otevře ve změněné podobě, zejména výstavní část a počet vystavených předmětů týkající se SNB překonal číslici 2000. Vystaveno je již 2043 exponátů a 2972 dobových exponátů celkem.

 

 

Příslušníci OO VB Strnadice již po mnoho let spolupracují s Policií ČR zejména pak na okresech Benešov, Vlašim a v hlavním městě Praze a dále pak v okrese Nový Jičín. Účastní se pravidelných akcí, ať už preventivních s účastí široké veřejnosti, tak i interních výročních akcí a setkání, kde se setkávají jak současní, tak i bývalí příslušníci, kteří sloužili ještě za existence SNB.

Příslušníci OO VB Strnadice se účastní ale i akcí pořádaných jinými subjekty v rámci rezortu Ministerstva vnitra např. v gesci Hasičských záchranných sborů, Zdravotnické záchranné služby apod. A dále pak i akcí pořádaných komerčními a soukromými subjekty.

Dále se příslušníci účastnili i se svými vozidly natáčení mnoha seriálů, filmů a reklam. Jejich fotografie naleznete již i v mnoha publikacích a časopisech. Vozidla jsme zapůjčili i na několik svateb a jiných eventů.

VĚNOVÁNO VŠEM PŘÍSLUŠNÍKŮM ZA JEJICH SLUŽBU, ZEJMÉNA PAK TĚM Z OKRESU BENEŠOV.

Služebna pro filmování
Vozidla pro filmování