O nás

Expozice Obvodního Oddělení Veřejné Bezpečnosti Strnadice je jedinečná ukázka dobové služební místnosti Sboru Národní Bezpečnosti a spolu s vedlejší výstavkou dobových přístrojů a artefaktů je největší veřejně přístupnou sbírkou, kterou nenajdete nikde jinde na území bývalé Československé republiky. Sbírka je pojata jako součást historie POLICIE, kdy jsou vystavovány zejména dobové předměty z let 1945-1991 (kdy zanikl SNB) se zaměřením převážně na 80. léta. Na výstavě jsou vystavovány radiostanice, zastavovací terče, součásti výstroje, medaile, odznaky, vyznamenání, nařízení, věstníky, publikace atd. V současné chvíli je vystaveno již 2132 dobových předmětů a z toho je 1301 předmětů souvisejících přímo s SNB.

 

Historie OO VB Strnadice

2016

Autorem původní myšlenky a nápadu je Jakub Al-Lami. Historie oddělení se začala psát již v roce 2016, kdy z původní žádosti o uskladnění jednoho většího exponátu, se vyvinula idea na vybudování funkčního, přístupného a opravdu dobového oddělení Veřejné Bezpečnosti. Bohužel obdobné snahy jiných klubů a nadšenců o otevření dobové služebny vydržely jen pár měsíců a služebny se záhy uzavřely. A tak právě Retroautomuzeum bylo příslibem dlouhodobě stabilních prostor s dobrou dostupností od Benešova a od Prahy. Majitel prostor Ing. Libor Kucharski nakonec nejen že souhlasil s původním návrhem Jakuba Al-Lami, ale došlo i k jeho rozšíření o výstavní místo vedle oddělení.

2017

V roce 2017 došlo k úpravě  prostor v Retroautomuzeu.

2018

14.4.2018 bylo OO VB Strnadice se související expozicí slavnostně otevřeno. V této související expozici jsou vystavovány veškeré další předměty související se Sborem Národní Bezpečnosti, aby nenarušovaly koncept a střídmost právě uvedeného oddělení.

2019

Byl v říjnu na ustavující schůzi založen Klub historie RAM Strnadice, z.s.. Do Klubu toho dne vstoupilo všech 19 účastníků schůze a stalo se řádnými členy.

 

Příslušníci OO VB Strnadice již po mnoho let spolupracují s Policií ČR zejména pak na okresech Benešov, Vlašim a v hlavním městě Praze a dále pak v okrese Nový Jičín. Účastní se pravidelných akcí, ať už preventivních s účastí široké veřejnosti, tak i interních výročních akcí a setkání, kde se setkávají jak současní, tak i bývalí příslušníci, kteří sloužili ještě za existence SNB.

Příslušníci OO VB Strnadice se účastní ale i akcí pořádaných jinými subjekty v rámci rezortu Ministerstva vnitra např. v gesci Hasičských záchranných sborů, Zdravotnické záchranné služby apod. A dále pak i akcí pořádaných komerčními a soukromými subjekty.

Dále se příslušníci účastnili i se svými vozidly natáčení mnoha seriálů, filmů a reklam. Jejich fotografie naleznete již i v mnoha publikacích a časopisech. Vozidla jsme zapůjčili i na několik svateb a jiných eventů.

Služebna pro filmování
Vozidla pro filmování