Majáky návody

Na začátku historie vozidel SNB nebyly na mnoha vozidlech majáky namontovány. Později se začala používat a montovat jednotlivá světla modré barvy a rotační sirény. Na počátku šedesátých let se začaly montovat polské majáky typ LB3, dále pak na počátku sedmdesátých let byly montovány majáky vyráběné v ČSSR a to AZD500. Objevují se s plechovým, bílým, šedým a nakonec nejrozšířenějším, černým zvukovodem. Jiné majáky jako majáky FER tvaru kuželka se nepoužívaly, stejně tak jako jakákoliv další doplňková světla a to ani na motocyklech. Výjimky byly motocykly Jawa typu Californian. U doprovodných vozidel s absolutním právem přednosti v jízdě se používaly novější majáky typu FER, ale pouze jako doplňkové k AZD 500. Některá vozidla používaná jako referentská, ale i na menších odděleních, maják namontován neměla. Zpočátku byly majáky montovány nad výztuhu ve střeše, později pak na nosiče např. typu USN, či na výrobky Horáckého družstva.

 

AZD 501 návod

AZD 530 návod

AZD 530 návod k montáži

Zvláštní výstražná světla