11 PŘÍSLUŠNÍKŮ SNB A PS VB BYLO PROŠKOLENO 13.5.2023

V rámci dalšího školicího dne konaného tentokrát na střelnici Břeskáč nedaleko Jindřichova Hradce absolvovali příslušníci „Klubového personálu“ školení a tématické střelby. Na závěr převzali všichni účastníci opět Čestné uznání z rukou náčelníka OO VB. Tentokrát již 3. uznání v řadě ti, kteří se účastní pravidelně.