PYROS, IDET a ISET

právě v těchto dnech (6.-8.10.) probíhají výše uvedené veletrhy v Brně.
Zapůjčili jsme tam dvě vozidla členů našeho Klubu historie RAM Strnadice. OO VB Strnadice