Přibyly fotografie do vybavení OO VB

z akcí, kterých jsme se účastnili
a dobových fotografií