Přibyly fotografie našich dalších exponátů

a dále do sekce Falza a napodobeniny