Přibyl článek do sekce Dobové informace

Obsluha simplexního VKV rádiového systému MV

neboli

přehled a podrobné informace nejen o radiostanicích požívaných u SNB.