Děkujeme panu Stehlíkovi,

který daroval OO VB Strnadice uniformy a odznaky.