V sekci Fotogalerie a Videogalerie

najdete více o tom, jak vypadalo 2. otevření nejen OO VB  Strnadice.