Vzorník pro jednotné značení služebních motorových vozidel VB 1976 s pozdějšími dodatky