Vzorník pro jednotné značení služebních motorových vozidel VB 1976 s pozdějšími dodatky

Tento předpis upravuje návod na umístění a velikosti písma kulatého. Pozor !!!! Rozměry kapot a dveří vozidel v tomto předpisu nejsou zcela přesné. Tedy je potřeba volit umístění písmen kompromisním řešením s přihlédnutím na konkrétní fotografii daného vozu. Velikosti písmen a číslic však odpovídají. Dále se pak mírně lišil i předpis na hranaté písmo.

Část předpisu – na motocykly – nebyla realizována, protože byly dodávány motocykly jiné typové řady.