Radiostanice

Vozy Sboru národní bezpečnosti bývaly radiostanicemi vybaveny jen sporadicky a vyráběnými přímo odborem ministerstva vnitra, případně byly využívány radiostanice vojenské. Počátkem šedesátých let se začaly do vozidel montovat ovládací skříňky TESLA VXN 101 s blokem radiostanice stejného označení. Po roce 1965 pak bloky radiostanic TESLA VXN 101 nebo VXN 110 v kombinaci s ovládací skříňkou TESLA VYO 301. Pokud byly montovány dva bloky, pak byla montována ovládací skříňka TESLA VYO 311. Tyto radiostanice se používaly i jako základnové, na člunech VB a v operačních pultech. Ve vozidlech se objevilo i několik málo kusů radiostanic typu TESLA VR 20/50. Veškeré radiostanice Sboru národní bezpečnosti pracovaly na určených frekvencích, které byly přiděleny pouze pro tento rezort.

Přenosné radiostanice byly plně kompatibilní s vozidlovými. Na počátku 60. let byly radiostanice vyráběny přímo v rezortu Ministerstva vnitra a to konkrétně Technickou správou Federálního ministerstva vnitra. Jednalo se o radiostanice Hvězda a byly vyráběny i typy pro skryté nošení (Hvězda V). První z řady sériově vyráběných  přenosných radiostanic byla TESLA VXW 10 vyráběná od roku 1967 sériově. Další radiostanice následovaly TESLA VXW 20, VXW 100, PR 11, PR 21, PR 22 atd. Jiné typy přenosných nebo vozidlových radiostanic než o kterých pojednáváme na našich stránkách se u SNB nepoužívaly jako např. TESLA VR 20, 21, 22. Často jsou zaměňovány bloky stanic či celé radiostanice za stanice, které používal SNB, ale jejich frekvence neodpovídají. Jedná se o stanice záchranné služby, požární ochrany, železničářské, lesnické či vojenské nebo Svazarmu a nebo „porevoluční úpravy“. Přestavba radiostanice na frekvence rezortu Ministerstva Vnitra bývá většinou u prvních radiostanic záležitostí výměny několika krystalů v hodnotě několika set Kč.

U novějších radiostanic TESLA řady 31 je nutno programovat čipy s již potřebným programem a přístrojem k tomu určeným. Uvedené programované čipy se používaly v radiostanicích vyráběných na počátku osmdesátých let. Jednalo se o radiostanice TESLA PS 31 přenosná, PS 35 motocyklová, PS 32 kufříková, ZS 31 základnová, VS 31 vozidlová. Právě poslední zmíněný typ radiostanice TESLA VS 31 vozidlové se podle montážních předpisů začal montovat do vozidel již na počátku roku 1984.

Složky VB používaly odlišné frekvence od složek STB a určitých útvarů kriminální služby. Právě druhojmenované složky používaly i speciální radiostanice TESLA PR 35 a 36 (Faun a Oberon) určené pro skryté nošení. Radiostanice složek VB jsou označeny písmenem A a pro druhý typ složek jsou pak označeny písmenem B. Koncem osmdesátých let se začínají objevovat ve vybavení i radiostanice TESLA PR 37 a vozidlové radiotelefony TESLA VS 32.

Přenosné
Přenosné
Vozidlové a statické