Přibyla stránka

  • Z časopisu Bezpečnost do sekce Dobové info a foto
  • Přidali jsme pár fotografií z naší schůze
  • a přidali jsme foto do různých kategorií vybavení OO VB Strnadice

Přibyly diafony

Sbor národní bezpečnosti 1973
Sbor národní bezpečnosti 1981
Do sekce FOTO ZE SLUŽBY Z PUBLIKACÍ A MÉDIÍ

Přibyl

VZORNÍK PRO JEDNOTNÉ ZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL VB 1971 – naleznete ho v sekci Návody

ZRUŠENO !!

18.4.2020 k 75. výročí založení jednotného Sboru Národní Bezpečnosti vás zveme

18.4.2020 k 75. výročí založení jednotného Sboru Národní Bezpečnosti zveme všechny kolegy, příznivce a sympatizanty na otevření Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti Strnadice v Retroautomuzeu ve Strnadicích do již své 3. výstavní sezóny. Připomínáme, že zde najdete služební místnost z 80. let a výstavní prostor, kde je nyní shromážděno již přes 2000 exponátů týkajících se SNB. Takto obsáhlou veřejně přístupnou výstavu týkající se SNB (dnes schválně opomíjeného)  jako nedílnou součást historie POLICIE nenaleznete v žádném muzeu na území bývalé ČSSR a ani ve světě.

Přidali jsme na naše stránky počítadlo

Aktuálně uvidíte:

Kolik předmětů je umístěno v expozici OO VB Strnadice
Kolik je z toho předmětů týkající se SNB
Kolik www stránek je na našich internetových stránkách
Kolik fotografií obsahují naše www stránky

Počítadlo naleznete na spodní straně každé stránky