Dobové informace

Dobové články z kriminalistických sborníků
Dobové informace z tisku
Exoti aneb jak to bylo doopravdy
Přehled četnických důstojníků, zbraní a mot. prostředků 1945
Přidělení mot. vozidel pro SNB 1945
Kurz pro řidiče služebních vozidel a zřízení autoučiliště SNB

 

 

 

 

 

 

Kapotované motocykly pro VB 1961
Používání dopravních prostředků SNB pro neslužební účely 1962
První návrh unifikace vozidel VB 1973
Pokyn pro přeznačení vozidel VB na POLICIE
Systematizace motorových vozidel u VB 1973

 

 

 

 

 

 

Vozidla pohotovostního pluku 1977
Vozidla u PMJ Praha 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB MOTOCYKLY 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB od roku 1978
Zlepšovací návrh – tlakové zkoušky olejových chladičů T 603

 

 

 

 

 

 

Zlepšovací návrh – hledací reflektory na vozidla SNB
Zlepšovací návrh – stoleček pod psací stroj do vozů VAZ