Dobové informace

Dobové články z kriminalistických sborníků
Exoti aneb jak to bylo doopravdy
Přehled četnických důstojníků, zbraní a mot. prostředků 1945
Přidělení mot. vozidel pro SNB 1945
Kurz pro řidiče služebních vozidel a zřízení autoučiliště SNB

 

 

 

 

 

 

Používání dopravních prostředků SNB pro neslužební účely 1962

První návrh unifikace vozidel VB 1973
Pokyn pro přeznačení vozidel VB na POLICIE
Systematizace motorových vozidel u VB 1973
Vozidla pohotovostního pluku 1977

 

 

 

 

 

 

Vozidla u PMJ Praha 1978

Změny v systematizaci dopravních prostředků VB MOTOCYKLY 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB od roku 1978
Zlepšovací návrh – tlakové zkoušky olejových chladičů T 603
Zlepšovací návrh – hledací reflektory na vozidla SNB

 

 

 

 

 

 

Zlepšovací návrh – stoleček pod psací stroj do vozů VAZ