Dobové informace

Dobové informace z kriminalistických sborníků
Ediční řada odborné bezpečnostní přípravy
Dobové informace z tisku
Přehled četnických důstojníků, zbraní a mot. prostředků 1945
Přidělení mot. vozidel pro SNB 1945

 

 

 

 

 

 

Kurz pro řidiče služebních vozidel a zřízení autoučiliště SNB
Kapotované motocykly pro VB 1961
Používání dopravních prostředků SNB pro neslužební účely 1962
První návrh unifikace vozidel VB 1973
Pokyn pro přeznačení vozidel VB na POLICIE

 

 

 

 

 

 

Systematizace motorových vozidel u VB 1973
Vozidla pohotovostního pluku 1977
Vozidla u PMJ Praha 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB MOTOCYKLY 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB od roku 1978

 

 

 

 

 

 

Zlepšovací návrh – tlakové zkoušky olejových chladičů T 603
Zlepšovací návrh – hledací reflektory na vozidla SNB
Zlepšovací návrh – stoleček pod psací stroj do vozů VAZ