Dobové informace

Dobové články z kriminalistických sborníků
Exoti aneb jak to bylo doopravdy
Přehled četnických důstojníků, zbraní a mot. prostředků 1945
Přidělení mot. vozidel pro SNB 1945

 

 

 

 

 

 

Kurz pro řidiče služebních vozidel a zřízení autoučiliště SNB
Používání dopravních prostředků SNB pro neslužební účely 1962
První návrh unifikace vozidel VB 1973
Pokyn pro přeznačení vozidel VB na POLICIE

 

 

 

 

 

 

Systematizace motorových vozidel u VB 1973
Vozidla pohotovostního pluku 1977
Vozidla u PMJ Praha 1978
Změny v systematizaci dopravních prostředků VB MOTOCYKLY 1978

 

 

 

 

 

 

Změny v systematizaci dopravních prostředků VB od roku 1978
Zlepšovací návrh – tlakové zkoušky olejových chladičů T 603
Zlepšovací návrh – hledací reflektory na vozidla SNB
Zlepšovací návrh – stoleček pod psací stroj do vozů VAZ